Fairchild C-82 Packet [Photo ID: 3111]

Fairchild C-82A Packet Brazilian Air Force / Forca Aerea Brasileira (FAB) 2202 10220 Museu Aéroespacial (MUSAL), Campo dos Afonsos Base Aerea dos Afonsos - BAAF (SBAF) 2010-01-17 � Hartmut Ehlers, ID 3111

Fairchild C-82A Packet   [ technische Daten ]
Brazilian Air Force / Forca Aerea Brasileira (FAB)
Registrierung / Kennzeichen: 2202
c/n: 10220


Museu Aéroespacial (MUSAL), Campo dos Afonsos, Base Aerea dos Afonsos - BAAF (SBAF), Brasilien, 2010-01-17


Fotograf: Hartmut Ehlers, Deutschland
Foto hochgeladen: 2010-02-15


Nachricht an Fotografen senden:


Formular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.de *Musseingabe / kein HTML erlaubt