de Havilland D.H.114 Heron [Photo ID: 2989]

De Havilland DH 114 Heron 2D Royal Malaysian Air Force FM-1054 14138 RMAF Museum (Muzium TUDM), Simpang Base Sungai Besi, Kuala Lumpur (WMKF) 2009-12-19 � Hartmut Ehlers, ID 2989

De Havilland DH 114 Heron 2D   [ technische Daten ]
Royal Malaysian Air Force
Registrierung / Kennzeichen: FM-1054
c/n: 14138


RMAF Museum (Muzium TUDM), Simpang Base, Sungai Besi, Kuala Lumpur (WMKF), Malaysia, 2009-12-19


Fotograf: Hartmut Ehlers, Deutschland
Foto hochgeladen: 2010-02-08


Nachricht an Fotografen senden:


Formular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.deFormular by www.caosweb.de *Musseingabe / kein HTML erlaubt