Mjassischtschew / Myasishchev M-17 / M-55 Geofisika

Reconnaissance Aircraft

Mjassischtschew / Myasishchev M-55 Geofisika © Mike Vallentin
Photo ©: Mike Vallentin
The Myasishchev M-17 / M-55 Geofisika is a twin-engined single-seat high altitude reconnaissance aircraft developed by the Soviet design bureau OKB V. M. Myasishchev (OKB-23).
Crew1
Propulsion2 Turbofan Engines
Engine ModelAviadvigatel D-30V12
Engine Power (each)49,0 kN11016 lbf
Speed750 km/h405 kts
  466 mph
Service Ceiling21.500 m70.538 ft
Range4.800 km2.592 NM
2.983 mi.
Empty Weight11.900 kg26.235 lbs
max. Takeoff Weight24.500 kg54.014 lbs
Wing Span37,46 m122 ft 11 in
Wing Area137,7 m²1482 ft²
Length22,87 m75 ft 0 in
Height4,83 m15 ft 10 in
First Flight16.11.82 (M-17) / 1988 (M-55)
Production Statusout of production
Total Production<10
ICAO CodeM55
NATO CodeMystic
Data for (Version)Myasishchev / Mjassischtschew M-55 Geofisika
VariantsM-17, M-55