Mjassischtschew / Myasishchev M-17 / M-55 Geofisika

Reconnaissance Aircraft

Mjassischtschew / Myasishchev M-55 Geofisika © Mike Vallentin
Photo ©: Mike Vallentin
The Myasishchev M-17 / M-55 Geofisika is a twin-engined single-seat high altitude reconnaissance aircraft developed by the Soviet design bureau OKB V. M. Myasishchev (OKB-23).
Crew1
Propulsion2 Turbofan Engines
Engine ModelAviadvigatel D-30V12
Engine Power (each)49,0 kN11016 lbf
Speed750 km/h405 kts
  466 mph
Service Ceiling21.500 m70.538 ft
Range4.800 km2.592 NM
2.983 mi.
Empty Weight11.900 kg26.235 lbs
max. Takeoff Weight24.500 kg54.014 lbs
Wing Span37,46 m122 ft 11 in
Wing Area137,7 m1482 ft
Length22,87 m75 ft 0 in
Height4,83 m15 ft 10 in
First Flight16.11.82 (M-17) / 1988 (M-55)
Production Statusout of production
Total Production<10
ICAO CodeM55
NATO CodeMystic
Data for (Version)Myasishchev / Mjassischtschew M-55 Geofisika
VariantsM-17, M-55